Posiadasz już konto?

Zaloguj

lub zaloguj się za pomocą:

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się!

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Newsy

AUDI AG po trzech kwartałach 2018: kluczowe wyniki finansowe pod wpływem czynników nadzwyczajnych  
2018-11-05
AUDI AG po trzech kwartałach

Trzeci kwartał tego roku obfitował w wiele niekorzystnych dla Grupy Audi czynników. Zgodnie z oczekiwaniami, wyjątkowo negatywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa miały ograniczenia w portfelu sprzedażowym spowodowane przejściem na cykl testowy WLTP.


  • Przejście na cykl WLTP i zmiany modelowe: po trzech kwartałach 2018, 8,3 procent rentowności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji specjalnych i 6,5 procent po ich uwzględnieniu

  • Pozycje specjalne to 800 mln euro grzywny nałożonej w trzecim kwartale przez prokuraturę obszaru Monachium II

  • Pełniący obowiązki prezesa zarządu AUDI AG Bram Schot podkreśla: „Stawiamy czoła ogromnym wyzwaniom i oczekujemy, że od listopada wahania będą się zmniejszać”

  • CFO Grupy Alexander Seitz mówi: „Już w pierwszym roku funkcjonowania Planu Transformacji Audi spodziewamy się dodatkowych wpływów rzędu 1 miliarda euro.”

  • Duże możliwości samofinansowania: znaczący wzrost przepływów pieniężnych netto – do 3,1 mld euro

 

 

W drugiej połowie roku swój szczyt osiągnął największy w historii Audi, prowadzony w ramach inicjatywy modelowej program wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli, co przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania. Dodatkowo, w wyniku nakazu administracyjnego ogłoszonego przez prokuraturę obszaru Monachium II i nakładającego na AUDI AG grzywnę finansową związaną ze sprawą emisji silników wysokoprężnych, na koniec trzeciego kwartału br. koncern raportuje wydatki rzędu 800 mln euro na pozycje specjalne. Przychody Grupy Audi za okres od stycznia do końca września 2018 osiągnęły poziom przychodów z roku ubiegłego i wyniosły 44,3 mld euro. Po uwzględnieniu pozycji specjalnych, zysk operacyjny przedsiębiorstwa za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 2,9 mld euro, natomiast przed ich uwzględnieniem 3,7 mld euro, czyli nieco mniej niż w roku ubiegłym. Przekłada się to na wysokość stopy rentowności operacyjnej ze sprzedaży, która przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 8,3 procent. W wynikach tych nie brano pod uwagę świetnych rezultatów osiąganych przez joint venture Audi w Chinach. Gdyby włączono je do raportu, wyniki finansowe Grupy byłyby znacznie wyższe.

 

Obecna sytuacja jest dla Audi ogromnym wyzwaniem. Zdecydowanie przeciwdziałamy wielu negatywnym czynnikom i systematycznie rozwiązujemy problemy” – mówi Bram Schot, tymczasowy prezes zarządu AUDI AG. „Ciężko pracujemy nad tym, by do końca tego roku wprowadzić do oferty kolejne warianty modelowe i móc zapewnić naszym klientom pełen wybór we wszystkich seriach modelowych. Ponadto samochody z naszej inicjatywy modelowej będą teraz sukcesywnie docierać do salonów sprzedaży na coraz większej liczbie rynków. Spodziewamy się zatem, że już w listopadzie wahania z którymi obecnie mamy do czynienia, systematycznie będą się zmniejszać.”

 

Zgodnie z zapowiedziami, przejście na cykl testowy WLTP doprowadziło do znaczących wahań w kluczowych wynikach Grupy Audi. Wahania te zmniejszą się przede wszystkim w odniesieniu do wielkości produkcji. Biorąc natomiast pod uwagę dostawy, zgromadzone zasoby magazynowe celowo gromadzone w pierwszej połowie roku, początkowo doprowadziły do dynamicznego wzrostu sprzedaży w lipcu i w sierpniu, jednak już we wrześniu, w wyniku ograniczeń w portfelu sprzedażowym, odnotowano ostre jej spadki. Dotyczy to przede wszystkim Europy – regionu, w którym AUDI AG sprzedaje najwięcej samochodów. Przez pierwsze trzy kwartały tego roku przedsiębiorstwo dostarczyło na rynki całego świata 1 407 718 aut marki Audi (2017: 1 380 463). Podczas gdy sprzedaż w Europie malała, regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej notowały znaczące wzrosty wolumenu sprzedaży.

 

Jesteśmy w stanie własnymi siłami przedsiębiorstwa poradzić sobie z trudniejszym okresem, ponieważ Audi ma mocną, odporną na fluktuacje bazę finansową” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za finanse Grupy. „Plan Transformacji Audi również przynosi efekty. Spodziewamy się, że już po roku od rozpoczęcia jego wdrażania, osiągniemy dodatkowy wynik finansowy rzędu 1 mld euro. Oznacza to, że nasze możliwości generowania dodatkowych wpływów nawet w trudnych czasach pozostają duże. Wydatki mające na celu osiąganie zysków w przyszłości, wciąż finansujemy ze środków własnych.”

 

Przychody Grupy Audi za okres styczeń – wrzesień 2018 wyniosły 44 mld 257 mln euro i utrzymały się na poziomie przychodów z roku ubiegłego (2017: 44 mld 028 mln). Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 3 mld 671 mln euro i był nieco niższy od zysku notowanego w roku ubiegłym (2017: 3 mld 941 mln). Stopa rentowności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 8,3 procent (2017: 9,0 procent). Negatywny wpływ na zysk operacyjny miały przede wszystkim efekty przejścia na cykl testowy WLTP. Z drugiej jednak strony, pozytywne efekty przyniosło stopniowe wprowadzanie na poszczególne rynki nowej generacji Audi Q5 oraz nowego Audi Q8 oraz umiejętne zarządzanie kursami walutowymi.

 

Grzywna w wysokości 800 mln euro nałożona na koncern 16 października 2018 r. przez prokuraturę obszaru Monachium II, która zakończyła postępowanie w sprawie wykroczeń regulacyjnych związanych z emisją silników Diesla, wpłynęła na wysokość dochodów w trzecim kwartale. Po uwzględnieniu tych pozycji specjalnych, zysk operacyjny za pierwsze trzy kwartały spadł do 2 mld 871 mln euro, a odpowiadająca mu stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży do 6,5 procent.

 

Zysk Grupy Audi za pierwsze trzy kwartały 2018 r. przed opodatkowaniem wyniósł 3 mld 458 mln (2017: 3 mld 974 mln). Cyfra ta, obarczona wliczeniem pozycji specjalnych, obejmuje znacznie powiększony wynik finansowy osiągnięty w Chinach. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wzrósł on do 586 mln euro (2017: 33 miliony euro), w dużej mierze w wyniku udanej działalności gospodarczej w Państwie Środka.

 

Przepływy pieniężne netto w pierwszych trzech kwartałach br. były znacząco wyższe niż te notowane w roku ubiegłym i wyniosły 3 mld 116 mln euro (2017: 2 mld 552 mln). W czasach zwiększonych wydatków na wdrażanie nowych modeli, rozwiązań technicznych i rozbudowę zakładów produkcyjnych, pozytywne efekty przyniosło zaostrzenie dyscypliny w zakresie wydatków i inwestycji przewidziane Planem Transformacji Audi. Do wzrostu przepływów pieniężnych netto przyczyniły się również poprawa zarządzania kapitałem obrotowym oraz niższe niż w poprzednim roku odpływy pieniężne wynikające z kryzysu związanego z silnikami Diesla.

 

W ujęciu kwartalnym (lipiec-wrzesień 2018), cztery pierścienie dostarczyły na rynek 458 448 samochodów, co jest wynikiem gorszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (2017: 471 780). Przychody spadły do poziomu 13 mld 074 mln (2017: 14 mld 017 mln). Zysk operacyjny w wysokości 910 mln euro przed uwzględnieniem pozycji specjalnych (2017: 1 mld 261 mln euro) odzwierciedla również obciążenia związane z przejściem na cykl testowy WLTP, co było szczególnie widoczne w trzecim kwartale br. Po uwzględnieniu pozycji specjalnych wynikających z grzywny nałożonej przez prokuraturę obszaru Monachium II, zysk operacyjny za trzeci kwartał wyniósł 110 mln euro, a odpowiednia stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży wyniosła 0,8 procent.

 

W drugiej połowie tego roku swój szczyt osiągnął największy w historii Audi, prowadzony w ramach inicjatywy modelowej program wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli, co przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania koncernu. W całym roku 2018, Audi wprowadzi na rynek ponad 20 nowych i odświeżonych modeli. Jeszcze w trzecim kwartale na pierwszych rynkach pojawiły się modele Audi Q8 i odświeżone Audi A6. Przed końcem roku pojawią się jeszcze nowe generacje podstawowych w segmencie kompaktowym modeli Audi: Q3 i A1. Tylko na rynku chińskim dostępna będzie ponadto przedłużona wersja Audi Q2. Na najważniejszych rynkach Azji i Ameryki Północnej do sprzedaży wejdą też nowe Audi A8 i nowe Audi A7. Reakcja rynków na zaprezentowane w połowie września Audi e-tron jest bardzo pozytywna. Jeszcze przed rynkową premierą, na pierwszego w pełni elektrycznego SUV’a Audi złożono ponad 17 tysięcy rezerwacji.

 

Rozpatrując pełen rok 2018, Grupa Audi, pomimo znacznych wahań, spodziewa się poziomu dostaw utrzymanych na prawie tym samym poziomie co w roku ubiegłym. 16 października 2018 koncern ogłosił, że znacząco obniży prognozowane na rok obrotowy 2018 główne wyniki finansowe, z uwzględnieniem pozycji specjalnych wynikających z grzywny nałożonej przez prokuraturę obszaru Monachium II. Dotyczy to zysku operacyjnego, stopy rentowności operacyjnej ze sprzedaży, zwrotu z inwestycji oraz przepływów pieniężnych netto. W sprawozdaniu rocznym, Grupa Audi przewidziała w strategicznym korytarzu docelowym na rok 2018 rentowność operacyjną ze sprzedaży w wysokości od ośmiu do dziesięciu procent.

 

Wybrane, kluczowe wyniki Grupy Audi

 

 

III kwartał

Okres styczeń - wrzesień

2018

2017

2018

2017

Dostawy marki Audi

458 448

471 780

1 407 718

1 380 463

Przychody
w mln euro

13 074

14 017

44 257

44 028

Zysk operacyjny w mln euro przed uwzgl. pozycji specjalnych

910

1261

3671

3941

Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w procentach przed uwzgl. pozycji specjalnych

7,0

9,0

8,3

9,0

Zysk operacyjny w mln euro

110

1261

2871

3941

Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w procentach

0,8

9,0

6,5

9,0Źródło: Audi

Zaloguj się aby skomentować