Posiadasz już konto?

Zaloguj

lub zaloguj się za pomocą:

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się!

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Newsy

Sztuczna inteligencja w służbie niewidomym i niedowidzącym 
2020-02-11
Sztuczna inteligencja w służ

Marka Mitsubishi zaangażowała się w pomoc niepełnosprawnym i weszła w skład Konsorcjum Platformy Zaawansowanej Wspieranej Mobilności.


Alps Alpine Co. Ltd. Ltd. (z siedzibą w Okręgu Ota, Tokio - Dyrektor Naczelny, Prezes i Dyrektor Generalny Toshihiro Kuriyama), OMRON Corporation (z siedzibą w Okręgu Shimogyo, Kioto - Prezes i Dyrektor Generalny Yoshihito Yamada), Shimizu Corporation (z siedzibą w Okręgu Chuo, Tokio - Prezes i Dyrektor Naczelny Kazuyuki Inoue), IBM Japan, Ltd. (z siedzibą w Okręgu Chuo, Tokio - Dyrektor Naczelny Akio Yamaguchi) oraz Mitsubishi Motors Corporation (z siedzibą w dystrykcie Minato, Tokio; dyrektor wykonawczy i CEO Takao Kato) utworzyły Konsorcjum Platformy Zaawansowanej Wspieranej Mobilności, działające na zasadach stowarzyszenia o charakterze ogólnym. Dążąc do zwiększenie dostępnych możliwości w życiu społecznym (*1) i jakości życia osób niewidomych, konsorcjum opracuje zintegrowane rozwiązania techniczne (zwane dalej "Teczką Sztucznej Inteligencji - SI"), które będą wspierały transport ludzi i komunikację z SI oraz przeprowadzi pilotażowe eksperymenty i pokazy w celu skutecznego upowszechnienia opracowanych rozwiązań. Poprzez swoją działalność konsorcjum dąży do osiągnięcia społeczeństwa eliminującego wykluczenia, w którym ludzie, bez względu na jakąkolwiek niepełnosprawność, mogą żyć razem, z wzajemnym szacunkiem dla swojej indywidualności.
 
 

Tło powstania konsorcjum

 
W ostatnich latach liczba osób z upośledzeniem widzenia wzrasta w związku z pogorszeniem się wzroku związanym z wiekiem i pojawieniem się chorób oczu, takich jak jaskra. W badaniu przeprowadzonym przez Japońskie Towarzystwo Okulistyczne (*2) oszacowano, że w Japonii jest 1,64 miliona osób z upośledzeniem wzroku, z czego 188.000, to osoby całkowicie niewidome. Niektóre wyniki badań (*3) sugerują, że na całym świecie liczba osób z dysfunkcją wzroku potroi się do 2050 roku, co prowadzi do narastania problemów związanych z tak gwałtownym wzrostem liczby osób niedowidzących.
 
 
Osoby z upośledzeniem wzroku stoją przed szeregiem wyzwań - jedną z największych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym jest brak możliwości swobodnego poruszania się po mieście. Na przykład osobom niedowidzącym niezwykle trudno jest wykonywać codzienne czynności, takie jak sprawdzanie trasy na mapie i dostawanie się do celu podróży, chodzenie po ulicy bez wpadania na ludzi i przedmioty, odnajdywanie sklepów poprzez sprawdzanie znaków i szyldów, ustawianie się w odpowiednich kolejkach na stacjach kolejowych i w sklepach, czy zauważanie kogoś, kogo znają i witanie się z tą osobą. Od czasu wprowadzenia w życie nowej ustawy o transporcie bez barier w czerwcu 2006 roku i ustawy o niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 roku, w Japonii wdrożono kolejne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie schodów i zastępowanie ich windami w celu poprawy dostępności dla osób na wózkach. Jednak osoby z upośledzeniem wzroku, które nie są w stanie rozejrzeć się dookoła, by poznać swoje otoczenie, nadal stoją przed wyzwaniami w życiu społecznym, w tym podczas dojazdów do pracy i szkoły.
 
 
Aby rozwiązać te problemy, konsorcjum będzie pracować nad stworzeniem Teczki SI, zintegrowanego rozwiązania, które pomoże osobom niedowidzącym samodzielnie poruszać się po mieście, uzupełniając informacje wizualne poprzez połączenie najnowszych możliwości SI z robotyką. Taka Teczka SI będzie składać się z urządzenia przeznaczonego do noszenia na sobie, niczym ubranie i robotem nawigacyjnym w kształcie walizki, przeznaczonym dla osób niedowidzących; można ją będzie łatwo zabierać ze sobą i korzystać z niej, eliminując stres w codziennym życiu. W ramach konsorcjum wiele firm z różnych dziedzin biznesu połączy swoje doświadczenia techniczne i wiedzę, aby stworzyć Teczkę SI. Poprzez eksperymenty pilotażowe firmy zidentyfikują wymagania potencjalnych użytkowników i będą dążyły do osiągnięcia rozwiązania, które złagodzi problemy transportowe i komunikacyjne osób niedowidzących.
 
 
Konsorcjum zostało zainspirowane badaniami, które pracujący w IBM Chieko Asakawa przeprowadził na Carnegie Mellon University (USA) w zakresie nawigacji dla osób niedowidzących. Konsorcjum przystąpi do współpracy z uniwersytetami, w tym Carnegie Mellon, a także odpowiednimi organizacjami wspierającymi osoby niedowidzące w celu opracowania nowych rozwiązań dostępności. (*4)
 
 
*1 Dostępność: łatwość dostępu do informacji i usług.
*2 Źródło: "Społeczne koszty upośledzenia wzroku w Japonii", 2006-2008, grupa badawcza Japońskiego Towarzystwa Okulistycznego
*3 Źródło: "Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis", sierpień 2017, Lancet Global Health
*4 Guerreiro, João, Daisuke Sato, Saki Asakawa, Huixu Dong, Kris M. Kitani, Chieko Asakawa. "CaBot: Projektowanie i ocena autonomicznego robota nawigacyjnego dla niewidomych."Materiały 21. Międzynarodowej Konferencji ACM SIGACCESS Komputery i Dostępność, str. 68-82. 2019.
 

Przegląd danych konsorcjum

 
  • Nazwa Consortium for Advanced Assistive Mobility Platform (CAAMP, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną)
  • Adres: Chuo District, Tokyo
  • Data powstania: 20 grudnia 2019 roku
  • Cel: Opracowanie Teczki AI, zintegrowanego rozwiązania, które przyczyni się do poprawy społecznej dostępności i jakości życia (*5) osób z dysfunkcją wzroku, poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do samodzielnego poruszania się oraz przeprowadzenie eksperymentów pilotażowych w kierunku wdrożenia opracowanych rozwiązań w społeczeństwie.
 

Główne rodzaje działalności

 
1. Opracowanie małego robota nawigacyjnego, który osoby niedowidzące mogą nosić ze sobą bez stresu w codziennym życiu
 
2. Integracja różnych technik i komponentów, w tym niezbędnego sprzętu (takiego jak napędy, akumulator, kamera, czujnik rozpoznawania obrazu, czujnik dotykowy i obudowa) oraz oprogramowania (jak SI, przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji, kontrola systemu): integracja systemowa
 
3. Przeprowadzenie eksperymentów pilotażowych na prototypie Teczki SI
 
Okres działalności 1 grudnia 2019 - 30 listopada 2022 (zgodnie z opracowanym harmonogramem)
 
Uczestnicy i ich zadania 5 firm (stan na miesiąc luty 2020, w japońskiej kolejności alfabetycznej)
 
• Alps Alpine: doradztwo i techniczne i rozwiązania techniczne w oparciu o wiedzę w zakresie interfejsów dotykowych
 
• OMRON (członek zarządu): doradztwo i rozwiązania techniczne w oparciu o wiedzę w zakresie rozpoznawania obrazu i stosowania różnych czujników
 
• Shimizu (członek zarządu): doradztwo i rozwiązania techniczne oparte na wiedzy w zakresie przestrzeni publicznej, nawigacji i robotyki, jak również funkcje administracyjne i księgowe niezbędne w działalności stowarzyszenia.
 
• IBM Japan (kierowanie zarządem): doradztwo i rozwiązania techniczne oparte na wiedzy w zakresie SI, dostępności, nawigacji w budynkach i poza nimi, widzenia komputerowego i przetwarzania danych w chmurze, jak również działań administracyjnych niezbędnych w działalności stowarzyszenia.
 
 
• Mitsubishi Motors: doradztwo i rozwiązania techniczne oparte na wiedzy w zakresie rozwoju samochodów i podstawowych zagadnień związanych z mobilnością
 
 
*5  Jakość życia: jeden ze wskaźników zadowolenia ludzi z życia


Źródło: Mitsubishi, Mototarget.pl

Zaloguj się aby skomentować