Posiadasz już konto?

Zaloguj

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Newsy

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu 
2021-08-03
Grupa Volkswagen zwiększa pro

Działalność biznesowa koncernu Volkswagen nadal rozwijała się pozytywnie i mimo trudnych warunków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano rekordowy zysk operacyjny. Motorem pozytywnego rozwoju były przede wszystkim marki premium – Audi i Porsche oraz Volkswagen Financial Services. Skutki pandemii Covid-19 i globalnego deficytu na rynku półprzewodników udało się skutecznie ograniczyć.


Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen, stwierdził: „Nadal utrzymujemy wysokie tempo, zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym. Rekordowy wynik w pierwszym półroczu to jasny dowód na to, że nasze marki są silne, a produkty atrakcyjne. Szczególnie dobrze sytuacja wygląda w sektorze premium, w którym uzyskaliśmy dwucyfrową operacyjną stopę zwrotu, a także w sektorze Financial Services. Nasza ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych także zyskuje coraz większą dynamikę. W kolejnych miesiącach będziemy stale zwiększać jej tempo. Realizując strategię NEW AUTO dokonujemy jednocześnie transformacji przedsiębiorstwa, by zidentyfikować przyszłe źródła dochodu. W ten sposób przygotowujemy Volkswagena do objęcia wiodącej roli w świecie nowej mobilności”.
 
Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Wyniki finansowe koncernu Volkswagen uzyskane w pierwszym półroczu dowodzą jego siły. Operacyjna stopa zwrotu po sześciu miesiącach wyniosła 8,8 procent. Szczególnie dobry okazał się drugi kwartał. Bardzo solidny wynik osiągnęliśmy również pod względem przepływu gotówki netto o wartości 10,2 miliarda euro, mimo nakładów poniesionych na inwestycje istotne dla przyszłego rozwoju. Skutki braków na rynku półprzewodników udało nam się jak dotąd ograniczyć, spodziewamy się jednak ich wyraźniejszych skutków w trzecim kwartale. Nasze prognozy dotyczące wyników w całym roku są mimo to pozytywne i dlatego skorygowaliśmy je zakładając ich wyższy poziom”.
 

Nadal wysoki zysk operacyjny

Koncern Volkswagen zwiększył w pierwszym półroczu dostawy swoich samochodów na świecie – w porównaniu z obciążonym skutkami pandemii Covid-19 poprzednim rokiem – o 27,9 procent do pięciu milionów samochodów. Udział w globalnym rynku samochodów osobowych lekko zmniejszył się w tym samym czasie – o 0,2 punktu procentowego do 12,6 procent. Na rodzimym europejskim rynku oraz w Ameryce Północnej koncern zwiększył swój udział, zmniejszył się on jednak na największym pojedynczym rynku, jakim są Chiny; przyczyną był deficyt półprzewodników.
 
Zgodnie z planem koncern przyspieszył swoją ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych. Łącznie do końca czerwca do klientów na świecie trafiło 171.000 samochodów w pełni elektrycznych (BEV), czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie poprzedniego roku (+165 procent). W pierwszym kwartale wydano klientom 60.000 aut typu BEV, ale zgodnie z przewidywaniami sytuacja znacznie poprawiła się w drugim kwartale, w którym było ich 111.000. Udział samochodów skonstruowanych na modułowej platformie MEB w ogólnej liczbie aut typu BEV wyniósł w drugim kwartale ponad 60 procent. W dalszej części roku ich popularność będzie rosła dzięki zwiększeniu oferty w segmencie BEV. Koncern konsekwentnie rozbudowywał też swoją ofertę samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV), które cieszyły się dużym popytem: w pierwszym półroczu dostarczono klientom 171.000 takich aut, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (+204 procent).
 
Bardzo dobrą sytuację odnotowano w markach Audi i Porsche, z których każda uzyskała w pierwszym półroczu rekordowy wynik i operacyjną stopę zwrotu o dwucyfrowej wartości – odpowiednio 10,7 oraz 17,6 procent. Również Volkswagen Financial Services może się pochwalić bardzo dobrymi rezultatami i pond dwa razy lepszym – w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – zyskiem operacyjnym na poziomie 2,3 miliarda euro. Volkswagen Financial Services dobrą sytuację zawdzięcza m.in. biznesowi na rynku samochodów używanych i pozytywnej sytuacji w dziedzinie kosztów ryzyka.
 
Na skutek wzrostu sprzedaży i większego popytu na modele o wyższej marży, przychody ze sprzedaży koncernu zwiększyły się aż o 34,9 procent do 129,7 (96,1) miliardów euro. Zysk operacyjny w wysokości 11,4 miliardów euro (1. półrocze 2020 r. przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8) okazał się większy od dotychczasowego rekordowego zysku z 2019 roku (a więc przed pandemią) wynoszącego przed zdarzeniami specjalnymi 10,0 miliardów euro. Dzięki temu operacyjna stopa zwrotu wyniosła 8,8 procent. Główne przyczyny wzrostu zysku to wysoka sprzedaż, optymalizacja oferty i cen, a także pozytywne efekty działań zabezpieczających dostawy surowców. Jednokrotne nakłady na restrukturyzację marki MAN w wysokości 0,7 miliarda euro miały negatywny wpływ na zysk. Kontynuowano z sukcesem prace nad programem obniżenia kosztów stałych.
 
Zysk przed i po opodatkowaniu także okazał się większy i wyniósł 11,2 (-1,4) miliarda euro oraz 8,5 (-1,0) miliarda euro. Zysk za akcję uprzywilejowaną osiągnął dzięki temu dobry poziom 16,20 (-2,33) euro. 
 

Dział samochodów: większy przepływ gotówki i wzrost płynności finansowej netto

Silna działalność biznesowa i środki zmniejszające koszty miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 10,2 (-4,8) miliarda euro i okazał się bardzo wysoki. Przepływ gotówki netto bez fuzji i przejęć oraz odpływu środków w związku ze sprawą diesli wyniósł 12,3 (-2,3) miliarda euro i przewyższył poziom przedkryzysowego roku 2019 o 80 procent. Płynność finansowa netto w dziale samochodów również okazała się wysoka i wzrosła do bardzo dobrego poziomu 35,0 miliardów euro. Na koniec pierwszego kwartału wynosiła ona 29,6 miliarda euro. Przejęcie Navistara i jego finansowe skutki nie zostały uwzględnione w prezentowanych wynikach.
 
Koszty badań i rozwoju na skutek niezbędnych inwestycji w nowe modele, technologie i oprogramowanie zwiększyły się do 7,7 (6,7) miliarda euro. Ich udział mimo to zmniejszył się w bieżącym roku do 7,2 procent, gdy jeszcze w poprzednim roku za sprawą spowodowanych pandemią niskich przychodów ze sprzedaży wynosił 8,7 procent. Większa dyscyplina inwestycyjna i większe wykorzystanie efektów synergii w koncernie znacznie poprawiły sytuację w dziedzinie inwestycji. W porównaniu z poprzednim rokiem zmalały one o 8,5 procent do 3,8 (4,1) miliardów euro. Odpowiednio do tego znacznie zmniejszył się udział inwestycji i osiągnął poziom 3,5 (5,4) procent – dużo niższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku przed kryzysem (4,9 procent).
 

Prognoza na 2021 rok

W oparciu o sytuację biznesową w pierwszym półroczu 2021 roku koncern Volkswagen w dużym stopniu skorygował swoje prognozy dotyczące głównych parametrów finansowych.
 
W całym przemyśle zwiększyło się ryzyko braków w zaopatrzeniu i w dostawach półprzewodników. Negatywnych skutków tego zjawiska należy spodziewać się raczej w drugiej połowie roku. Z tego powodu koncern zmniejszył swoje przewidywania dotyczące dostaw aut dla klientów i zakłada, że w 2021 roku – jeśli uda się pokonać pandemię Covid-19 – będą one znacznie wyższe niż w poprzednim roku, mimo nadal trudnej sytuacji rynkowej. Wyzwania są związane głównie z koniunkturą, rosnącą walką konkurencyjną, niepewną sytuacją na rynkach surowcowych i dewizowych, z koniecznością zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z ostrzejszymi wymaganiami w dziedzinie emisji szkodliwych substancji. Przychody ze sprzedaży koncernu Volkswagen będą w 2021 roku prawdopodobnie znacząco wyższe niż w roku ubiegłym. Operacyjna stopa zwrotu w 2021 roku wyniesie – według prognoz koncernu – między 6,0 a 7,5 procent.
 
W dziale samochodów ze względu na prawdopodobnie mniejszy odpływ środków spowodowany sprawą diesli i większe skutki w zakresie fuzji i przejęć należy spodziewać się dużego wzrostu przepływu gotówki netto w porównaniu z poprzednim rokiem, co spowoduje znaczne zwiększenie płynności finansowej netto. Przewidywania bazują na aktualnych strukturach koncernu Volkswagen. W prognozie nie uwzględniono skutków nabycia wszystkich znajdujących się w obrocie akcji firmy Navistar International Corporation.


Źródło: Volkswagen, Mototarget

Zaloguj się aby skomentować

Ostatnie Komentarze